Doktorske studije studijskog programa Matematika traju 3 godine (6 semestara) i imaju obim od 180 ESPB bodova. Nakon završetka Doktorskih studija stiče se naučni naziv Doktor nauka – matematičke nauke. Više o tome se može naći na ovoj stranici.