Na Matematičkom fakultetu sam završio osnovne, master i doktorske studije na smeru koji se tada zvao Numerička matematika i optimizacija, a danas je to smer Primenjena matematika. Radim kao primenjeni matematičar u Inceptive, mladom beogradskom start-up-ukoji razvija platformu za ultra brzo trgovanje (ultra high-frequencytrading).

Ranije sam se bavio dinamikom fluida, konkretno simulacijomstrujanja u poroznoj sredini, dok se sada pretežno bavim modeliranjem finansijskih kretanja i vrednovanjem finansijskih instrumenata. Pored toga, suosnivač sam u kompaniji koja se bavi unapredjenjem metalurških procesa primenom mašinskog učenja. U svom radu koristim metode sa kojima sam se upoznao na fakultetu, kao sto su numeričko rešavanje parcijalnih diferencijalnih jednačina, mašinsko učenje, matematičko modeliranje, optimizacija, itd. Smer Primenjena matematika je idealna prilika za mlade da razviju i unaprede svoje logicko razmišljanje, ali i da nauče široki spektar matematičkih alata i metoda koji se koriste u raznim oblastima.