Završila sam studije matematike na tadašnjem PMF-u, a zatim i master studije Matematičkog fakulteta na smeru Primenjena matematika. Već dugi niz godina sam zaposlena u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije ne samo kao statističar za potrebe poslova kliničke biostatistike i naučno istraživačkog rada, već i kao analitičar za informatičke i druge inovacije u zdravstvu koje zahtevaju brojna i brza praktična rešenja ili nameću značajne promene rutinske prakse.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva i rada u oblasti zdravstva, mogu da potvrdim da su mnoge matematičke discipline i metode već decenijama neizostavne u procesu uspešnog planiranja i realizacije istraživačkog rada u zdravstvu. Ali,i dalje postoje i stalno nastaju nova pitanja i brojni problemi kojima sadašnja teorijska/praktična dostignuća ne pružaju adekvatne odgovore i rešenja, a većina tih problema su izazov upravo za matematičare.

Matematički fakultet ne samo što pruža veoma široko matematičko obrazovanje već i jako izoštrava sposobnosti logičkog razmišljanja, jasnog uočavanja suštine i graničnih slučajeva, sumiranja, uopštavanja i diferencijacije. Zato smatram da su matematičari više od mnogih drugih struka u stanju da pruže ogroman doprinos naučnim istraživanjima kao i brojnim praktičnim poslovima koji zahtevaju matematičko znanje tokom procesa pronalaženja, konstruisanja i predlaganja konkretnih rešenja.