Nevena Milanović, Euronet Services

Na Matematičkom fakultetu završila sam osnovne i master studije. Od samog starta opredelila sam se za smer Primenjena matematika (Numerička matematika i optimizacija). Kao prvobitnu motivaciju smatrala sam činjenicu da mi ovaj smer pruža najbolji balans između matematike i programiranja…

Dušica Gavrilović, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Završila sam studije matematike na tadašnjem PMF-u, a zatim i master studije Matematičkog fakulteta na smeru Primenjena matematika. Već dugi niz godina sam zaposlena u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije ne samo kao statističar za potrebe poslova kliničke biostatistike i naučno istraživačkog rada, već i kao analitičar za informatičke i druge inovacije u zdravstvu

Jovana Tomić, Narodna banka Srbije

Jedina stvar lepša od nauke jeste njena primena! Najbolji kompromis koji možete da napravite između ljubavi prema nauci i njenoj primeni jeste upis Primenjene matematike na Matematičkom fakultetu. Topla preporuka!

Spomenka Milić, Raiffeisen banka

Na Matematičkom fakultetu 2017. godine, odlučila sam upisati smer Primenjena matematika na modulu Matematika. Nakon četiri godine, 2021. godine, uspešno sam završila osnovne studije i odmah nastavila sa master studijama na istom smeru.

Tijana Kostić, Microsoft, California

Studirala sam smer Numerička matematika i optimizacija od 2002. do 2006. godine. Matematika je nauka budućnosti! Nove nauke koje su ekspanziji kao Data Science i Veštačka inteligencija počivaju na matematičkim teorijama, i razumevanje matematike je neophodno za uspešno bavljenje tim oblastima.

Endre Šili (Süli), University of Oxford

Završio sam osnovne i magistarske studije matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu. Doktorirao sam u oblasti numeričke analize parcijalnih diferencijalnih jednačina marta 1985. godine na Univerzitetu u Beogradu, a od oktobra 1985. godine sam zaposlen na Univerzitetu u Oksfordu, gde sam redovni profesor.

Filip Kosić, NLB Komercijalna banka

Završio sam osnovne i master studije na Matematičkom fakultetu na smeru Numerička matematika i optimizacija. Neposredno nakon diplomiranja radnu karijeru sam započeo u bankarskoj industriji radeći na razvoju kvantitativnih modela za potrebe upravljanja i mitigacije rizika.

Zorica Milovanović Jeknić, Univerzitet Union Nikola Tesla

Ja se zovem Zorica Milovanović Jeknić. Na Matematičkom fakultetu, na smeru Numerička matematika i optimizacija, završila sam osnovne, master i doktorske studije. Zaposlena sam kao docent na Fakultetu za graditeljski mendžment, Univerziteta Union-Nikola Tesla u Beogradu.

Stefan Spalević, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Završio sam osnovne i master studije na Matematičkom fakultetu, na smeru Primenjena matematika. Trenutno radim na Mašinskom fakultetu u Beogradu kao asistent, a pre toga sam radio kao asistent na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Olivera Stančić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Moje ime je Olivera Stančić. Matematički fakultet u Beogradu, smer Numerička matematika i optimizacija, upisala sam 2006. god., a diplomirala sam 2010. god. Zadovoljna stečenim znanjem, iskustvom i celokupnom atmosferom studiranja,…

Nataša Kovač, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica

Ja sam Nataša Kovač, a na Matematičkom fakultetu u Beogradu, smer Numerička matematika i optimizacija, sam odbranila doktorsku tezu. Smatram da je matematika osnova mnogih disciplina koja ima široku primenu, i koja može da razvija analitičke sposobnosti, kritičko razmišljanje i rešavanje problema, što su veštine koje su vredne u svim aspektima života i karijere. Oblast

Milan Dotlić, Inceptive

Na Matematičkom fakultetu sam završio osnovne, master i doktorske studije na smeru koji se tada zvao Numerička matematika i optimizacija, a danas je to smer Primenjena matematika. Radim kao primenjeni matematičar u Inceptive, mladom beogradskom start-up-ukoji razvija platformu za ultra brzo trgovanje (ultra high-frequencytrading).

Vanja Nikolić, Univerzitet Radboud

Na Matematičkom fakultetu sam završila osnovne i master studije, na tadašnjem smeru Numerička matematika i optimizacija. Nakon doktorskih studija na Univerzitetu u Klagenfurtu u Austriji, provela sam par godina na Tehničkom Univerzitetu u Minhenu.

Katarina Milosavljević, InterVenture

Na Matematičkom fakultetu sam završila osnovne (2014) i master studije (2015) na smeru Primenjena matematika. Sada se bavim programiranjem u .NET platformi.

Kursevi primenjene matematike, uz pravi izbor izbornih predmeta, mi je pružio znanje o nekim od najvažnijih alatki u svetu računarstva.

Ana Anokić (Adamović), ATUSS Beograd-Visoka ICT škola

Diplomirala sam na smeru Numerička matematika i optimizacija 2003.godine. Smatram da je Matematički fakultet jedna fina i podsticajna sredina koja okuplja mlade ljude sličnih interesovanja. Tu se može izraziti i nahraniti sopstvena kreativnost, …