Na Matematičkom fakultetu sam završila osnovne i master studije, na tadašnjem smeru Numerička matematika i optimizacija. Nakon doktorskih studija na Univerzitetu u Klagenfurtu u Austriji, provela sam par godina na Tehničkom Univerzitetu u Minhenu. Trenutno radim kao docent na Univerzitetu Radboud u Holandiji.

U svom istraživačkom radu, bavim se nelinearnim parcijalnim jednačinama. Najviše vremena provodim istražujući talasne jednačine koje se javljaju u nelinearnoj akustici i opisuju prostiranje ultrazvučnih talasa. Primenjena matematika me je oduvek fascinirala jer koristi naizgled veoma apstraktne koncepte da unapredi razumevanje konkretnih problema iz stvarnog sveta. Pored znanja, najdragocenije što sam ponela sa studija matematike su sposobnost kritičkog razmišljanja i rešavanja problema (i neodustajanja pred istim!).