Osnovne akademske studije Modula primenjena matematika traju 4 godine (8 semestara) i imaju obim od 240 ESPB bodova. Nakon završetka ovih studija stiče se stručni naziv Diplomirani matematičar.

Spisak obaveznih kurseva po semestrima i spisak izbornih kurseva grupisanih u blokove za tekući akreditacioni period možete pogledati na: