Ja sam Nataša Kovač, a na Matematičkom fakultetu u Beogradu, smer Numerička matematika i optimizacija, sam odbranila doktorsku tezu. Smatram da je matematika osnova mnogih disciplina koja ima široku primenu, i koja može da razvija analitičke sposobnosti, kritičko razmišljanje i rešavanje problema, što su veštine koje su vredne u svim aspektima života i karijere. Oblast matematike je zanimljiva budućim studentima jer omogućava duboko razumevanje kako svet funkcioniše. Matematika je ključna za rešavanje globalnih izazova u oblastima kao što su medicina, ekonomija, računarstvo i inženjering. Takođe, pruža izazov i kreativnost u procesu rešavanja problema, što mnogi studenti smatraju izuzetno nadahnujućim. Smer Primenjena matematika je dobar izbor jer spaja teorijsko matematičko znanje sa njegovom praktičnom primenom. Ovaj smer omogućava studentima da rešavaju stvarne probleme koristeći matematičke alate, što ih čini konkurentnijim na tržištu rada. Kao profesor matematike na univerzitetu, bavim se istraživanjem i nastavom. Moja oblast interesovanja obuhvata metaheuristike, optimizaciju, statističku analizu podataka i razvoj algoritama. Nastojim da prenesem svoje znanje studentima kroz predavanja, projekte i mentorstvo.