Završio sam osnovne i master studije na Matematičkom fakultetu na smeru Numerička matematika i optimizacija. Neposredno nakon diplomiranja radnu karijeru sam započeo u bankarskoj industriji radeći na razvoju kvantitativnih modela za potrebe upravljanja i mitigacije rizika.

Trenutno radim u NLB Komercijalnoj banci u Sektoru za upravljanje rizicima na poziciji Senior data scientist i zadužen sam za razvoj matematičkih modela iz domena tržišnih rizika, kamatnog rizika, rizika likvidnosti, operativnog rizika i projekcije makroekonomskih pokazatelja.

Studiranje na smeru Numerička matematika i optimizacija mi je pružilo, pre svega, usvajanje široke i zdrave baze matematičkih osnova, kreativan pristup u rešavanju problema, kao i upoznavanje sa matematičkim alatima koji nalaze primenu u različitim oblastima.

Izazovi i potrebe sa kojima se suočavaju banke su plodno tle za primenu matematičkih modela. Za uspešno rešavanje tih zadataka neophodna je primena široke klase modela i to iz različitih oblasti matematike: od numeričke matematike, optimizacije, preko verovatnoće i statistike, pa do neizostavnog programiranja, svakako znanja koja se stiču na primenjenoj matematici u velikoj meri pomažu u tome.

I pored činjenice da se, više od dve decenije, banke permanentno oslanjaju na pomoć matematičkog aparata, ni izbliza se, zbog kompleksnosti sistema kao i učestalih i signifikantnih promena u makroekonomskom okruženju, ne vidi kraj rešenju svih otvorenih problema. Stoga ohrabrujem buduće studente da studiraju na smeru Primenjena matematika, kako bi bili u mogućnosti da novim i inovativnim modelima, ukoliko budu imali aspiracije za rad u bankarskom sektoru, pomognu u njihovom rešavanju.