Katedra za numeričku matematiku i optimizaciju je jedan od organizatora dva naučna skupa i jednog seminara.

SYM-OP-IS

Od 2000. godine Katedra učestvuje u organizaciji međunarodnog Simpozijuma o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS. Reč je o simpozijumu sa dugom tradicijom, koji se održava od 1974. godine i na početku je imao nacionalni karakter. Zvaničan status međunarodnog naučnog skupa od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dobio je 2017. godine.

U saradnji sa Matematičkim institutom SANU, Katedra za numeričku matematiku i optimizaciju bila je glavni organizator SYM-OP-IS-a 2021. godine u Banji Koviljači, u periodu od 20. do 23. septembra koji je imao 278 učesnika iz 8 zemalja. U okviru 27 sekcija i 29 programskih oblasti prezentovano je 117 radova. 

dr Zorica Dražić, prof. dr Milan Dražić, prof. dr Zorica Stanimirović, Kristina Kostić i Jelena Tasić na SYM-OP-IS-u 2021. godine

U spisak programskih oblasti uvrštena je i Specijalna sekcija o VNS metodi i njenim primenama, posvećena 45-godišnjem naučnom radu profesora dr Nenada Mladenovića , kao i njegovom 70-tom rođendanu. Povelja SYMOPIS-a, koja se dodeljuje kao priznanje istraživačima za zasluge u razvoju operacionih istraživanja u Srbiji, dodeljena je profesoru dr Draganu Uroševiću.

SimpozijumMatematika i primene

Matematički fakultet i Društvo matematičara Srbije od 2010. godine organizuju simpozijum „Matematika i primene“, nacionalni skup sa međunarodnim učešćem. Simpozijum se odvija u tri sekcije:

  • Matematika i primene-danas
  • Matematika i Informatika u obrazovanju
  • Naučnoistraživački i stručni rad studenata

Skup tradicionalno beleži veliki broj učesnika, a članovi Katedre za numeričku matematiku i optimizaciju su u sastavu Organizacionog i Programskog odbora i redovno prezentuju svoje radove u okviru njega.

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku

Tokom osamdesetih godina u okviru Katedre delovao je Seminar iz numeričke matematike. Danas članovi katedre aktivno učestvuju u radu Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku Matematičkog instituta SANU (rukovodioci prof. dr Vera Kovačević-Vujčić i prof. dr Milan Dražić).

Seminar za primenjenu matematiku osnovan je 1973. godine, među prvim seminarima Matematičkog instituta u Beogradu. Od 2012. godine menja naziv u Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku. Od samog početka, jedan od glavnih ciljeva seminara bio je podsticanje interakcije između matematike i drugih nauka, udruživanje matematičara sa naučnicima iz drugih srodnih disciplina. Interakcija između istraživača iz naučnih institucija i industrije takođe je bila jedan od ciljeva. Sastanci seminara su bili posvećeni kako predstavljanju novih naučnih rezultata, tako i opisivanju problema iz stvarnog života koji zahtevaju matematiku i metode za rešavanje. Obrađene su različite teme, uključujući numeričku analizu i njene primene, matematičko programiranje, varijacioni račun, optimalno upravljanje, teoriju grafova sa primenama, astronomiju i astrofiziku, metaheurističke metode, računarstvo, veštačku inteligenciju, mašinsko učenje itd. Ugledni domaći i strani naučnici prihvatili su poziv da predstave svoje rezultate na Seminaru.

Od 1995. godine Seminar se organizuje u saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka. Seminar iz računarstva i primenjene matematike redovno se sastaje jednom nedeljno od oktobra do maja utorkom u 14:15.