Završio sam osnovne i magistarske studije matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu. Doktorirao sam u oblasti numeričke analize parcijalnih diferencijalnih jednačina marta 1985. godine na Univerzitetu u Beogradu, a od oktobra 1985. godine sam zaposlen na Univerzitetu u Oksfordu, gde sam redovni profesor. Bavim se matematičkom analizom nelinearnih parcijalnih diferencijalnih jednačina, kao i konstrukcijom i analizom numeričkih metoda za njihovo približno rešavanje. Ovo je oblast od velikog praktičnog značaja sa brojnim zanimljivim primenama, počev od mehanike kontinuuma, ekologije, meteorologije, hidrologije, klimatologije, geofizike, astrofizike, elektromagnetizma, matematičke biologije, sve do raznih problema u finansijskoj matematici i modela kolektivnog ponašanja koji se baziraju na parcijalnim diferencijalnim jednačinama. Od 2009. godine sam inostrani član SANU, od 2020. godine član evropske akademije Academia Europaea, a od 2021. godine član britanskog Royal Society.

Toplo mogu da preporučim osnovne i postdiplomske studije matematike, jer one, osim širokog matematičkog obrazovanja, razvijaju logičko razmišljanje, sposobnosti za jasnu i sistematsku argumentaciju, kao i istrajnost i upornost u rešavanju složenih problema. To su korisne veštine, bez obzira da li ćete se baviti matematikom kao istraživač ili ćete se posvetiti nekoj drugoj profesiji nakon studija matematike.