Na Matematičkom fakultetu 2017. godine, odlučila sam upisati smer Primenjena matematika na modulu Matematika. Nakon četiri godine, 2021. godine, uspešno sam završila osnovne studije i odmah nastavila sa master studijama na istom smeru.

Trenutno sam zaposlena kao Data Analyst u Raiffeisen banci. Na odeljenju za kreditne rizike, moj posao obuhvata razvoj i validaciju modela kreditnih rizika.U svom radu na modeliranju i validaciji kreditnih rizika, koristim matematičke tehnike za analizu i predviđanje ponašanja klijenata, identifikaciju rizičnih faktora i procenu verovatnoće neizvršenja kredita. Matematički fakultet mi je pružio široko razumevanje matematičkih koncepta i njihovu primenu u različitim sektorima, uključujući bankarstvo.

Nakon završetka fakulteta, imala sam priliku da steknem iskustvo u razvoju matheuristike tokom prakse na MISANU. Trenutno se usredsređujem na završetak kurseva iz oblasti mašinskog učenja, odbranu master rada i planiram upisati doktorske studije. Slobodno vreme volim provoditi sa prijateljima.Matematički fakultet mi je pružio snažnu osnovu u programiranju i računarstvu. Tokom studija sam se upoznala s različitim programskim jezicima, a neke od njih i dalje koristim na trenutnoj poziciji, dok su mi svi pomogli u brzom usvajanju novih jezika. Na trenutnom radnom mestu susrećem se s različitim programskim jezicima kao što su SAS, SQL, Python i R, koji su ključni alati za obradu podataka i analitiku. Na Matematičkom fakultetu sam takođe razvila sposobnost kritičkog razmišljanja, apstraktnog zaključivanja i rešavanja problema. Ove veštine su od suštinskog značaja za analitički rad jer mi pomažu da identifikujem obrasce i trendove u podacima, donesem zaključke i predložim optimalna rešenja.

Tokom fakulteta sam se posebno usmerila na predmete kao što su Programiranje, Matematičko modeliranje, Verovatnoća i statistika, Kombinatorna optimizacija, Numeričke metode, a tu su i mnogi drugi predmeti koji su mi pružili znanje iz različitih oblasti. Kurs matematičkog modeliranja mi je pružio uvid u različite primene matematike i njen značaj i primenljivost u stvarnom svetu. Predmeti kao što su Operaciona istraživanja i Kombinatorna optimizacija su mi dali odličnu osnovu za razumevanje složenih grafovskih algoritama koji su bitni za razvoj mašinskog učenja.

Pored različitih stručnih veština, na Matematičkom fakultetu sam razvila socijalne veštine. Imala sam priliku da upoznam sjajne ljude, bilo studente ili profesore. Kroz fakultet sam stekla radne navike i disciplinu koje mi danas mnogo znače. Fakultet pokriva različite teme, ali nijedan smer ne može obuhvatiti sve zbog različitih primena matematike. Ono što je bitno je da fakultet pruža dobru osnovu i omogućava brzo savladavanje novih tema i izazova. Daljim usavršavanjem i radom na sebi, otvaraju se različite mogućnosti. Sve u svemu, završetak Matematičkog fakulteta i sticanje znanja iz primenjene matematike otvara širok spektar mogućnosti u različitim industrijama. Verujem da je budućnost Matematičkog fakulteta svetla i da će matematičari nastaviti da igraju ključnu ulogu u rešavanju složenih problema i oblikovanju inovacija u modernom društvu.