Campus licence za Matlab za nastavnike i studente na Univerzitetu u Beogradu

Univerzitet u Beogradu je omogućio svim nastavnicima i studentima UB korišćenje campus licence za Matlab u narednih godinu dana. Campus licenca za Matlab podrazumeva da možete skinuti instalacioni fajl za najnoviju verziju  Matlab-а i instalirati ga na svom računaru, koristiti Online Matlab (svaki korisnik ima svoj Matlab  drive), Matlab na mobilnom telefonu (skinuti aplikaciju sa Google play), pohađati online kurseve itd...