Stefan Spalević, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Završio sam osnovne i master studije na Matematičkom fakultetu, na smeru Primenjena matematika. Trenutno radim na Mašinskom fakultetu u Beogradu kao asistent, a pre toga sam radio kao asistent na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Tijana Kostić, Microsoft, California

Studirala sam smer Numerička matematika i optimizacija od 2002. do 2006. godine. Matematika je nauka budućnosti! Nove nauke koje su ekspanziji kao Data Science i Veštačka inteligencija počivaju na matematičkim teorijama, i razumevanje matematike je neophodno za uspešno bavljenje tim oblastima.

Ana Anokić (Adamović), ATUSS Beograd-Visoka ICT škola

Diplomirala sam na smeru Numerička matematika i optimizacija 2003.godine. Smatram da je Matematički fakultet jedna fina i podsticajna sredina koja okuplja mlade ljude sličnih interesovanja. Tu se može izraziti i nahraniti sopstvena kreativnost, …

Zorica Milovanović Jeknić, Univerzitet Union Nikola Tesla

Ja se zovem Zorica Milovanović Jeknić. Na Matematičkom fakultetu, na smeru Numerička matematika i optimizacija, završila sam osnovne, master i doktorske studije. Zaposlena sam kao docent na Fakultetu za graditeljski mendžment, Univerziteta Union-Nikola Tesla u Beogradu.

Filip Kosić, NLB Komercijalna banka

Završio sam osnovne i master studije na Matematičkom fakultetu na smeru Numerička matematika i optimizacija. Neposredno nakon diplomiranja radnu karijeru sam započeo u bankarskoj industriji radeći na razvoju kvantitativnih modela za potrebe upravljanja i mitigacije rizika.

Olivera Stančić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Moje ime je Olivera Stančić. Matematički fakultet u Beogradu, smer Numerička matematika i optimizacija, upisala sam 2006. god., a diplomirala sam 2010. god. Zadovoljna stečenim znanjem, iskustvom i celokupnom atmosferom studiranja,…

Milan Dotlić, Inceptive

Na Matematičkom fakultetu sam završio osnovne, master i doktorske studije na smeru koji se tada zvao Numerička matematika i optimizacija, a danas je to smer Primenjena matematika. Radim kao primenjeni matematičar u Inceptive, mladom beogradskom start-up-ukoji razvija platformu za ultra brzo trgovanje (ultra high-frequencytrading).

Vanja Nikolić, Univerzitet Radboud

Na Matematičkom fakultetu sam završila osnovne i master studije, na tadašnjem smeru Numerička matematika i optimizacija. Nakon doktorskih studija na Univerzitetu u Klagenfurtu u Austriji, provela sam par godina na Tehničkom Univerzitetu u Minhenu.

Spomenka Milić, Raiffeisen banka

Na Matematičkom fakultetu 2017. godine, odlučila sam upisati smer Primenjena matematika na modulu Matematika. Nakon četiri godine, 2021. godine, uspešno sam završila osnovne studije i odmah nastavila sa master studijama na istom smeru.

Endre Šili (Süli), University of Oxford

Završio sam osnovne i magistarske studije matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu. Doktorirao sam u oblasti numeričke analize parcijalnih diferencijalnih jednačina marta 1985. godine na Univerzitetu u Beogradu, a od oktobra 1985. godine sam zaposlen na Univerzitetu u Oksfordu, gde sam redovni profesor.