Ja se zovem Zorica Milovanović Jeknić. Na Matematičkom fakultetu, na smeru Numerička matematika i optimizacija, završila sam osnovne, master i doktorske studije. Zaposlena sam kao docent na Fakultetu za graditeljski mendžment, Univerziteta Union-Nikola Tesla u Beogradu. Matematički fakultet nudi dobar izbor smerova, ozbiljnost i predan rad nastavnog osoblja. Numerička matematika i optimizacija mogu se primeniti u mnogim oblastima kao što su građevinarstvo, saobraćaj, mašinstvo, medicina i mnoge druge. Oblast mog istraživanja su numeričke metode za rešavanje parcijalno diferencijalnih jednačina. Na fakultetu gde radim studentima master i doktorskih studija predajem Metod konačnih elemenata i Metode optimizacije. Ovaj izbor predmeta mi omogućava da još bolje sagledam metode tačnije njihovu primenu u praksi, što numeričku matematiku i optimizaciju čini zanimljivijom i lepšom. U slobodno vreme pišem naučne radove koji su publikovani u prestižnim međunarodnim i domaćim časopisma. Matematematika je moja velika ljubav još od osnovne škole pa sam iz tog razloga upisala Matematički fakultet. Preporučujem svima koji imaju interesovanje za matematiku/informatiku, a poseduju odgovaraući nivo znanja iz dosadašnjeg obrazovanja, da upišu Matematički fakultet jer će steći veliko znanje koje će kasnije i te kako moći da primene u praksi.