Na Matematičkom fakultetu završila sam osnovne i master studije. Od samog starta opredelila sam se za smer Primenjena matematika (Numerička matematika i optimizacija). Kao prvobitnu motivaciju smatrala sam činjenicu da mi ovaj smer pruža najbolji balans između matematike i programiranja. Sada mogu iskreno reći da se ni u jednom trenutku nisam pokajala! Upravo iz tog razloga sam se nakon godinu dana pauze – koju sam iskoristila za pronalazak posla i prilagođavanje novom radnom mestu, odlučila za upis doktorskih studija, gde bih nastavila započeto. Tačnije, gde bih se još više posvetila numeričkim metodama za rešavanje parcijalnih diferencijalnih jednačina, uz otkrivanje oblasti/predmeta koje bih mogla da iskoristim i na novom radnom mestu.
Zaposlena sam u firmi Euronet Services kao Analitičar tehničke podrške, gde se najuopštenije govoreći bavimo procesingom transakcija (i čitavim spektrom problema koji se usput mogu pojaviti). Užem timu kojem pripadam najveći klijent je OMV (zajedno sa svim svojim evropskim partnerima). Mada se na prvi pogled ne može uočiti direktna veza mog radnog mesta sa stečenim obrazovanjem, na način na koji pristupam rešavanju bilo kog problema (koje podatke iskoristiti, kako ih povezati tako da dođem do rezultata, kao i do svih procesa na koje dati problem može ostaviti traga) smatram uticaj Matematičkog fakulteta neprocenjivim!
Svesni smo činjenice da se trendovi pri upisu menjaju, kao i da zainteresovanost za naš fakultet i smer nažalost opada. Ono što iz ličnog iskustva mogu reći, počevši od samih intervjua za posao, a zatim i nakon zaposlenja, je da znanje nikada ne izlazi iz mode, a samim tim ni Matematički fakultet, jer i dalje važi mišljenje da se ne može završiti „tek tako“, te sam kao student istog, osetila posebnu vrstu uvažavanja i poštovanja.