Na Matematičkom fakultetu sam završila osnovne (2014) i master studije (2015) na smeru Primenjena matematika. Sada se bavim programiranjem u .NET platformi.

Kursevi primenjene matematike, uz pravi izbor izbornih predmeta, mi je pružio znanje o nekim od najvažnijih alatki u svetu računarstva.

Matematički način razmišljanja koji sam stekla na studijama mi je omogućio da razumem, modelujem i rešavam realne probleme klijenata. Arhitektura sistema i rešenja na kojima radim se mogu shvatiti kao softverski modeli problema, nalik na matematičke modele.

Pored toga, verujem da su mi studije produbile veštine analize i apstrakcije, obraćanje pažnje na detanje i posmatranje problema iz različitih uglova što mi pomaže u izazovima u razvoju softvera.

Na masteru smo izučavali algoritme koje su danas osnova mašinakog učenja. Razumevanje ovih algoritama i statistike su velika prednost ako želite da se bavite obradom velikih podataka, veštačkom inteligencijom i postanete stručnjaci u ovim popularnim oblastima.

Za studiranje me još vezuju i uspomene na
talentovane kolege. Kada je bilo teško, motivaciju sam nalazila u zajedničkom radu, uzajamnoj podršci i razmena ideja. Profesori i asistenti sa katedre su bili posvećeni i imali su razumevanja za naše obaveze. Sećam se da sam se na glas smejala šalama iz udžbenika profesora Dražića dok sam učila.

Danas, kroz interdisciplinarni pristup imamo priliku da pokažemo kako različite veštine i znanja mogu zajedno stvoriti inovativna rešenja za kompleksne izazove. Verujem da su zato matematičari poželjni u modernim timovima.

Srećno u akademskom putovanju i budućoj karijeri!