Jedina stvar lepša od nauke jeste njena primena! Najbolji kompromis koji možete da napravite između ljubavi prema nauci i njenoj primeni jeste upis Primenjene matematike na Matematičkom fakultetu. Topla preporuka!

Moje ime je Jovana Tomić, zaposlena sam u Narodnoj banci Srbije, a znanje sam stekla na osnovnim i master studijama na smeru Primenjena matematika. Vremenska osa osnovnih studija trajala je 4 godine. Početna tačka te putanje desila se samo i isključivo zbog ljubavi prema matematici, međutim, tek na kraju tog puta, kada su se razmatrale poslovne ponude koje su dobijali moji prijatelji sa smera i ja, shvatili smo da je odluka bila odlična. Spektar zaposlenja je šarenolik, a znanje koje je stečeno veoma traženo, posebno imajući u vidu obim znanja koje se stekne kroz programiranje matematičkih modela i problema optimizacije.

Master studije su za mene bile zanimljivije, jer sam imala priliku da usmerim učenja u skladu sa svojim interesovanjima. Kroz matematičko modeliranje skoka padobranca iz aviona, preko predviđanja prisustva dijabetesa kod pacijenata korišćenjem metoda mašinskog učenja, i rešavanja konkurentnosti na ekonomskom tržištu korišćenjem heurističkih metoda stigla sam do velikih znanja iz oblasti numeričke optimizacije, mašinskog učenja i matematičkog modeliranja. Da se na ovom smeru radi kvalitetno, govori informacija da je master rad na kom sam temeljno radila dobio pohvalu od Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti za najbolji master rad iz oblasti matematike i mehanike, a o rezultatima tog rada govorila sam na Simpozijumima „Matematika i primene“ 2021. i 2023. godine.

Kombinaciju znanja iz matematičkog modeliranja, statistike, verovatnoće, numeričke matematike, optimizacije, programiranja i mašinskog učenja, ali i svih prednosti logičkog razmišljanja, primenjujem sada i na radnom mestu, u Sektoru za platni sistem Narodne banke Srbije zaposlena kao samostalni stručni saradnik za analizu i statistiku.