GraphEbra

Članovi naše Katedre, prof. dr Zoran Stanić i Kristina Kostić razvili su GraphEbra-u, jednostavan ali efikasan alat za rad sa grafovima i njihovim uopštenjima. Uz intuitivno okruženje i osnovne funkcije, GraphEbra omogućava istraživačima i studentima da brzo analiziraju i interpretiraju grafove u njihovim istraživanjima.