GraphEbra

Članovi naše Katedre, prof. dr Zoran Stanić i Kristina Kostić razvili su GraphEbra-u, jednostavan ali efikasan alat za rad sa grafovima i njihovim uopštenjima. Uz intuitivno okruženje i osnovne funkcije, GraphEbra omogućava istraživačima i studentima da brzo analiziraju i interpretiraju grafove u njihovim istraživanjima.

Održano predavanje u ETŠ Nikola Tesla

U četvrtak, 7.decembra 2023. godine, održana je prezentacija modula Primenjena matematika u Elektrotehničkoj školi ''Nikola Tesla'' u Beogradu. Kroz predavanje ''Matematika--> Optimizacija telekomunikacionih mreža'' koje je održala prof. Zorica Stanimirović, učenici su imali prilike da saznaju o primenama matematike za rešavaje nekoliko problema optimizacije u telekomunikaciji, ali i više informacija o znanjima i mogućnostima koje pruža i modul Primenjena matematika.