Generalna skupština UNESCO-a je, na predlog Međunarodne matematičke unije (International Mathematical Union, IMU), odlučila da proglasi 14. mart (Pi-Day) za Međunarodni dan matematike (International Day of Mathematics, IDM). Međunarodni dan matematike je proglašen 13. marta 2020. godine u sedištu UNESCO-a u Parizu.

Na sajtu  www.idm314.org se mogu pratiti dešavanja širom sveta u vezi sa ovim danom. Ove godine se povodom Međunarodnog dana matematike održava 1054 događaja u gradovima širom sveta (https://www.idm314.org/2024-live-highlights). IDM-tema za 2024 godinu nosi naziv „Playing with math“.

Više informacija može se naći na IDM sajtu www.idm.314.org