Univerzitet u Beogradu je omogućio svim nastavnicima i studentima UB korišćenje campus licence za Matlab u narednih godinu dana.

Campus licenca za Matlab podrazumeva da možete skinuti instalacioni fajl za najnoviju verziju  Matlab-а i instalirati ga na svom računaru, koristiti Online Matlab (svaki korisnik ima svoj Matlab  drive), Matlab na mobilnom telefonu (skinuti aplikaciju sa Google play), pohađati online kurseve itd.

Više o ovome možete naći na: Campus licence za Matlab.