Campus licence za Matlab za nastavnike i studente na Univerzitetu u Beogradu

Univerzitet u Beogradu je omogućio svim nastavnicima i studentima UB korišćenje campus licence za Matlab u narednih godinu dana. Campus licenca za Matlab podrazumeva da možete skinuti instalacioni fajl za najnoviju verziju  Matlab-а i instalirati ga na svom računaru, koristiti Online Matlab (svaki korisnik ima svoj Matlab  drive), Matlab na mobilnom telefonu (skinuti aplikaciju sa Google play), pohađati online kurseve itd...

Sajam obrazovanja 2022.

U periodu od 24. do 30. oktobra Matematički fakultet je učestvovao na 51. Sajmu obrazovanja i nastavnih sredstava tokom tradicionalnog oktobraskog Sajma knjiga na Beogradskom sajmu. Članovi Katedre za NMO: Jelena Tasić, Kristina Kostić, Dušan Milosavljević i Aleksandar Jović, predstavili su modul Primenjena matematika,...

Numerička matematika

Numerička matematika je matematička disciplina koja stupa na snagu onda kada klasična matematička analiza nema odgovore na neka određena pitanja. Dok je u klasičnoj analizi cilj odrediti rešenje nekog zadatka, opisati njegove osobine i odrediti pod kojim uslovima to rešenje postoji, numerička matematika efikasno nalazi to rešenje sa nekom dozvoljenom greškom...

Optimizacija

Optimizacija je grana matematike koja se bavi proučavanjem i rešavanjem problema u kojima se traži rešenje koje je „najbolje“ pri određenim uslovima. Nalaženje optimalnog rešenja je nešto sa čime se srećemo u svakodnevnom životu i što nas okružuje...