Univerzitet u Beogradu organizovao je dvodnevni onlajn sajam obrazovanja tokom kojeg su se predstavili svi fakulteti i studijski programi na osnovnim akademskim studijama. Našu katedru je predstavio Aleksandar Jović.