Jubilarni 50. Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2023 održan je od 18. do 21. septembra 2023. na Tari, u organizaciji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Rezultati izloženi na SYM-OP-IS-u tokom proteklih 50 godina doprineli su tome da SYM-OP-IS  postane jedan od najznačajnijih skupova u Srbiji u oblasti optimizacije, odnosno operacionih istraživanja. Na ovogodišnjem, jubilarnom simpozijumu je bilo preko 180 učesnika, izloženo je oko 110 radova, dok je u Zborniku radova štampano 157 radova u kojima su prezentovani teorijski rezultati, kao i primene operacionih istraživanja u brojnim oblastima.

Članovi Katedre za NMO, Zorica Stanimirović i Aleksandar Jović su učestvovali na skupu, zajedno sa kolegama sa drugih katedri Matematičkog fakulteta, bivšim i sadašnjim studentima doktorskih studija koji aktivno rade u oblasti optimizacije i operacionih istraživanja.

Povodom jubileja SYM-OP-IS-a, Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu dodeljena je Zahvalnica za izuzetan doprinos u očuvanju tradicije SYM-OP-IS-a i za uspešnu organizaciju simpozijuma 2015. i 2021. godine. Nosilac organizacije simpozijuma 2015. i 2012. godine je bila upravo naša Katedra za Numeričku matematiku i optimizaciju. U ime Matematičkog fakulteta, Zahvalnicu je primio dekan. prof. dr Zoran Rakić.