15. Srpski matematički Kongres održan je od 19. do 22. jula 2024. godine u Beogradu u organizaciji Matematičkog fakulteta i Društva matematičara Srbije. Kongres je glavni naučni skup u 2024. godini u Republici Srbiji u oblasti matematike i računarstva.

U pitanju je naučni skup sa dugom tradicijom, nastavak nekadašnjeg Jugoslovenskog kongresa matematičara koji se organizovao u saradnji sa matematičkim društvima ostalih republika bivše Jugoslavije. Prvi Jugoslovenski kongres matematičara je održan 1949. godine na Bledu, a tradiciju Jugoslovenskog kongresa matematičara je nastavio Srpski matematički kongres koji se održava svake četvrte godine, po uzoru na Evropski matematički kongres i Svetski matematički kongres.

Tokom četiri dana Kongresa održano je 120 izlaganja, od toga 12 plenarnih, a u radu Kongresa učestvovalo je preko 200 istraživača, studenata i profesora iz zemlje i inostranstva. Dobitnik Nagrade Kongresa za najuspešnijeg mladog istraživača u oblasti matematike je dr Luka Milićević sa Matematičkog instituta SANU.

Članovi i saradnici Katedre za numeričku matematiku i optimizaciju su aktivno učestvovali u organizaciji i realizaciji Kongresa, učestvovali i rukovodili sekcijama iz oblasti Numeričke matematike, Optimizacije i Diskretne matematike, i održali nekoliko izlaganja na Kongresu.