Univerzitet u Ljubljani organizuje letnju školu „Mathematics in Ljubljana 2024“, koja će biti održana od 1. do 5. jula 2024. godine na Univerzitetu u Ljubljani, Slovenija. Letnja škola ima za cilj da studentima osnovnih i master studija predstavi širok pregled najsavremenijih istraživanja u oblasti matematike, što može biti od velike koristi studentima koji biraju temu za svoja buduća istraživanja. Teme predavanja su iz oblasti Diskretne matematike, Numeričke analize, Verovatnoće i statistike, Finansijske matematike,…

Učešće na Letnjoj školi je besplatno, a obezbeđeni su smeštaj i ishrana učesnika. Više detalja, uključujući obrazac za prijavu, dostupni su na stranici:

https://mathematicsinljubljana.fmf.uni-lj.si/