Odbrana doktorske disertacije Jelene Vicanović: „Uslovi optimalnosti za izoperimetrijske probleme optimizacije sa neprekidnim vremenom“, biće održana 18. 6. 2024. godine u 14 časova u učionici 718.